Dịch vụ

Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Phạm Hoàng Tech giới thiệu gói thiết kế website chuyên nghiệp (Profestional) hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, có nhu cầu thiết kế website chuyên nghiệp và bảo mật cao nhằm nâng cao khả năng quản lý và điều hành trực tuyến với một hệ thống ổn định và an toàn. Đặc điểm gói thiết kế […]

Thiết kế website nâng cao

Thiết kế website nâng cao

Phạm Hoàng Tech giới thiệu gói thiết kế website nâng cao (Advanced) hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, có nhu cầu thiết kế website chuyên nghiệp và bảo mật cao nhằm xây dựng thương hiệu trực tuyến một cách đột phá với một hệ thống ổn định và an toàn. Đặc điểm gói thiết kế website […]

Thiết kế website tiêu chuẩn

Thiết kế website tiêu chuẩn

Phạm Hoàng Tech giới thiệu gói thiết kế website tiêu chuẩn (Standard) hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần thiết kế website chuẩn trong thời gian ngắn với đầy đủ chức năng tiêu chuẩn, giao diện thiết kế riêng, đẹp mắt, dễ sử dụng để triển khai các hoạt động marketing giới thiệu […]

Thiết kế website cơ bản

Thiết kế website cơ bản

Phạm Hoàng Tech giới thiệu gói thiết kế website cơ bản (Basic) hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, đang trong giai đoạn khởi nghiệp cần thiết kế website nhanh với đầy đủ chức năng để triển khai các hoạt động marketing giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm của mình […]