Phát triển ứng dụng web

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những chuyên gia trong việc phát triển hệ thống Web, chẳng hạn như trang web, trang thương mại điện tử và ứng dụng web. Họ có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nhờ kinh nghiệm của chúng tôi với nhiều loại quy mô và hệ thống, chúng tôi có thể thiết kế hệ thống web phù hợp với bạn.

Ngôn ngữ lập trình: PHP, Ruby on rails, Python, Java, .NET, mySQL, CakePHP.

Môi trường phát triển: NetBeans, Eclipse, Visual Studio.